SCHEDULE APPOINTMENT

Alexia Makri

Medical Laboratories Technologist

Alexia Makri

Alexia Makri was born and raised in Thessaloniki and completed a degree as Medical Laboratories Technologist in Larisa, (Greece). She has been working at IAKENTRO since 2002.

Our team

Nikos Prapas, MD, M.Sc., PhD

Yannis Prapas, MD, PhD

Yannis Panagiotidis, PhD

Maria Goudakou, M.Sc, PhD

Theodora Pavlidou, PhD

Antonis-Marios Goudis, MSc

Konstantinos Ravanos, MD

Michalis Bilouni, MD

Chrysa Gakou, MSc

Kyriakos Dimitriadis

Faye Avlogiari, ΜΒΑ

Triada Baloukoudi

Rita Vasilaki

Melina Dimadi

Stefanos Tzonis

Alexia Makri

Tania Arsenoglou